Stichting:

Het KvK-nummer van de Stichting: 73134546
RSIN-nummer: 859368440

Bestuur:

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

* Suzanne Kemps, voorzitter
* Melle Talsma, secretaris
* Maartje van Hooft, penningmeester

De bestuurders vervullen hun taken onbezoldigd, zij krijgen geen beloning hiervoor.

Netwerk en trainers:

De Stichting is actief een netwerk aan het opbouwen rond de thema's en waarden die de Stichting uitdraagt.
De eerste prioriteit is om daarin een pool van trainers op te leiden.
De trainers worden vanuit de Stichting betaald, waardoor de trainingen die ze geven laagdrempelig en toegankelijk zijn, en niet gericht zijn op het genereren van inkomsten, maar op het uitdragen van de onderliggende waarden.
De trainingen worden steeds geëvalueerd, als instrument om de stichtingsdoelstellingen te realiseren.

Stichting Gedragen Ruimte