Beleidsplan

Stichting Gedragen Ruimte is eind 2018 opgericht.
In het beleidsplan tot 2020 staan de doelen voor de verschillende domeinen genoemd,
en het bijbehorende tijdspad.

Als u hieronder klikt, vindt u het beleidsplan.


   

Stichting Gedragen Ruimte