Stichting Gedragen Ruimte

Missie en Visie

Onder alles wat we doen en neerzetten - als mens, en als deelnemer aan onze gemeenschap en maatschappij - liggen universele waarden, zoals menselijke waardigheid en mededogen. In onze steeds complexer wordende maatschappij met hoge prestatiedruk is het niet altijd makkelijk deze waarden te voeden.
Daarbij is het voeden van deze waarden niet hetzelfde als 'het erover hebben'.

Missie

Stichting Gedragen Ruimte wil individuen, professionals en organisaties vanuit een holistische visie waarin lijf, hoofd en hart aangesproken worden, voeden in universele waarden als compassie en betrokkenheid op anderen.

Visie

Menselijke waardigheid, mededogen, betrokkenheid en zingeving zijn intrinsiek aanwezig in onszelf. Je kan deze waarden voeden door er ruimte voor te maken.
Ook kan de interne gevoelsruimte - de Gedragen Ruimte - van de ene persoon een ander helpen de eigen interne gevoelsruimte te openen en te voeden.
Dit is niet iets wat zweverig is, of alleen in de privésfeer van belang is. Juist in de publieke en professionele sfeer helpt deze Gedragen Ruimte ons en anderen om te verbinden.

 

Individu, professional en organisatie

Stichting Gedragen Ruimte ontwikkelt en subsidieert specifieke activiteiten in drie domeinen.
* Individuele training en kennisactiviteiten geïnspireerd door het Shingon-Boeddhisme. 
* Het ontwikkelen van lesmodules en intervisie-tools voor professionals, m.n. yoga-docenten, die hen in staat stellen hun eigen Gedragen Ruimte te ontwikkelen en ter beschikking te stellen van collega's en cursisten.
* Ontwikkelen van een theoretisch kader waarin de training van lichaamsgevoel in verband gebracht wordt met compassie-training en professionele effectiviteit. 

Stichting Gedragen Ruimte