• Meedoen?

    Kijk welke activiteiten er zijn.

Open aandachtsruimte: compassie en betrokkenheid hoef je niet altijd te 'doen',
maar zit vaak meer in de aandacht en ruimte die je hebt voor de ander.
Deze open aandachtsruimte kun je voeden, niet alleen in de privé-sfeer, maar juist ook als professional.

Stichting Gedragen Ruimte

 

Missie en Visie

Onder alles wat we doen en neerzetten - als mens, en als deelnemer aan onze gemeenschap en maatschappij - liggen universele waarden, zoals menselijke waardigheid en mededogen. In onze steeds complexer wordende maatschappij met hoge prestatiedruk is het niet altijd makkelijk deze waarden te voeden.
Daarbij is het voeden van deze waarden niet hetzelfde als 'het erover hebben'.

Missie

Stichting Gedragen Ruimte wil individuen, professionals en organisaties vanuit een holistische visie waarin lijf, hoofd en hart aangesproken worden, voeden in universele waarden als compassie en betrokkenheid op anderen.
Stichting Gedragen Ruimte is een organisatie zonder winstoogmerk, en wordt gedragen door donaties en giften die volledig besteed worden aan het opzetten of subsidiëren van activiteiten.
Daarnaast beoogt de Stichting kennis en expertise op te bouwen rond het effectief inzetten van 'Gedragen Ruimte' als professional en in organisaties.

Gedragen Ruimte?

Waar staat de naam 'Gedragen Ruimte' voor? 
De naam van de stichting verwijst naar de ervaring van open aandachtsruimte, die gedragen wordt vanuit het lichaamsgevoel. Iets wat niet zo grijpbaar is, maar wel veel impact kan hebben.
Als je iemand benadert met open aandachtsruimte kan de ander zich gezien en gedragen voelen, iets wat ook weer terugspiegelt naar de 'zender'. Deze open, verbonden aandachtsruimte heeft relatie met wat vanuit de neurologie ons 'sociale zenuwstelsel' genoemd wordt.
Dit sociale zenuwstelsel kan je trainen en 'voeden', onder andere door vanuit het lijf te werken.
Het bewust inzetten van deze open en gedragen aandachtsruimte in je werk, zou je een waarde- en zingevende vaardigheid kunnen noemen.

Individu, professional en organisatie

Stichting Gedragen Ruimte ontwikkelt en subsidieert specifieke activiteiten in drie domeinen.
* Individuele training en kennisactiviteiten geïnspireerd door het Shingon-Boeddhisme. 
* Het ontwikkelen van lesmodules en intervisie-tools voor professionals, m.n. yoga-docenten, die hen in staat stellen hun eigen Gedragen Ruimte te ontwikkelen en ter beschikking te stellen van collega's en cursisten.
* Ontwikkelen van een theoretisch kader waarin de training van lichaamsgevoel in verband gebracht wordt met compassie-training en professionele effectiviteit.

Stichting Gedragen Ruimte